English

Tags: Hội thảo

Hội thảo Các Giải pháp Nâng cao Chất lượng Dạy và Học Anh ngữ tại DTU

Hội thảo Các Giải pháp Nâng cao Chất lượng Dạy và Học Anh ngữ tại DTU

06/02/2017

Chiều ngày 3/2/2017, Khoa Ngoại ngữ Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Anh ngữ trong môi trường hội nhập” tại số 3 Quang Trung,...

Học Việt Nam học Duy Tân mở ra Cơ hội lớn trong Nghiên cứu và Nghệ thuật

Học Việt Nam học Duy Tân mở ra Cơ hội lớn trong Nghiên cứu và Nghệ thuật

15/02/2017

Gửi tham dự với đề tài nghiên cứu “Ý thức sinh thái miền sông biển trong dân ca xứ Quảng”, sinh viên Lê Văn Thắng - Lớp K20 VHD1, Chuyên ngành Văn hoá Du lịch, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn...

Hội thảo Chia sẻ về Cuộc thi Go Green in the City

Hội thảo Chia sẻ về Cuộc thi Go Green in the City

07/03/2017

Chiều ngày 9/3/2017, tại Hội trường 1 - Đại học Duy Tân cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội thảo chia sẻ về Cuộc thi Go Green in the City (Giải pháp Xanh cho Thành phố)...

Hội thảo Giới thiệu Điều dưỡng Chăm sóc Người cao tuổi tại Nhật Bản

Hội thảo Giới thiệu Điều dưỡng Chăm sóc Người cao tuổi tại Nhật Bản

08/03/2017

Nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về công việc của các Điều dưỡng viên khi chăm sóc người cao tuổi, Đại học Duy Tân đã phối hợp với Đại học Shizuoka (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo...

Hội thảo “Đặt mục tiêu để Thành công trong Công việc

Hội thảo “Đặt mục tiêu để Thành công trong Công việc"

14/03/2017

Sáng ngày 14/3/2017, Đại học Duy Tân đã phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) tổ chức Hội thảo “Đặt mục tiêu để thành công trong công việc”...

Hội thảo Vật liệu xanh trong Kiến trúc và Xây dựng tại Đại học Duy Tân

Hội thảo Vật liệu xanh trong Kiến trúc và Xây dựng tại Đại học Duy Tân

22/03/2017

Mang đến góc nhìn toàn diện về nhiều loại vật liệu đang sử dụng trong xây dựng cũng như giới thiệu những vật liệu mới đang được thế giới sử dụng hiện nay, Đại học Duy Tân...

Hội thảo về Góc nhìn Khoa học Xã hội và Nhân văn trong đào tạo, nghiên cứu

Hội thảo về Góc nhìn Khoa học Xã hội và Nhân văn trong đào tạo, nghiên cứu

18/03/2017

Sáng ngày 18/3/2017, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo "Khoa học xã hội và nhân văn trong trường đại học từ phương diện giảng dạy, nghiên cứu ...

Hội thảo Tác động của Phong trào Duy Tân Đối với Lịch sử và Thời kỳ Đổi mới

Hội thảo Tác động của Phong trào Duy Tân Đối với Lịch sử và Thời kỳ Đổi mới

04/06/2017

Sáng ngày 4/6/2017, Hội thảo “Tác động của phong trào Duy Tân trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay” do Đại học Duy Tân phối hợp với Sở Khoa học và...

Hội thảo Quốc tế về Giải tích Ma trận và Ứng dụng tại Đại học Duy Tân

Hội thảo Quốc tế về Giải tích Ma trận và Ứng dụng tại Đại học Duy Tân

17/06/2017

Sáng ngày 16/6/2017, Lễ Khai mạc Hội thảo Quốc tế Lần thứ 6 về Giải tích Ma trận và Ứng dụng đã diễn ra tại Phòng 304 - số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Hội thảo do Đại học Duy Tân và Hội Toán...

Hội thảo Một số Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

Hội thảo Một số Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

17/06/2017

Sáng ngày 17/6/2017, Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Kawakin Core - Tech (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Một số thiết kế kết cấu kháng chấn cho cầu và nhà” tại số 3...