English

Nghiên cứu

Hội thảo Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền đề, Chủ thuyết và Hiện thực

Sáng ngày 25/11/2016, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo “Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền đề, Chủ thuyết và Hiện thực” tại Phòng 702, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có các nhà nghiên cứu đến từ nhiều trường Đại học và Học viện trong nước, cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Đại học Duy Tân, cán bộ Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Cao cùng giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Ngoại ngữ.
 
 
 Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo
 
Phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX đã tạo nên tiếng vang lớn cũng như có ảnh hưởng sâu rộng trong cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền cho đất nước. Phong trào Duy Tân gắn với tên tuổi của các nhà Nho yêu nước tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế... Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo “Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền đề, Chủ thuyết và Hiện thực” dịp này với mong muốn thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học “Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam: Tiền đề, Chủ thuyết và Hiện thực” của Nhà trường và là diễn đàn trao đổi học thuật cho những người quan tâm đến giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. 
 
 
Đông đảo cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân và các học giả trường bạn tham dự Hội thảo 
 
Tại Hội thảo, các tham luận tập trung khai thác, đánh giá một cách khoa học về chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng dân chủ của những sĩ phu yêu nước lúc bấy giờ, tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can... Nhiều tham luận mang giá trị học thuật cao được trình bày tại Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của người nghe như: Phong trào Duy Tân hồi đầu thế kỷ XX thời gian, không gian, chủ thể và phương thức hoạt động; Duy Tân giáo dục của nho sĩ Quảng Nam đầu thế kỉ XX: Những đặc điểm và bài học kinh nghiệm; Gia đình, quê hương xứ Quảng và những tác động tới việc hình thành nhân cách và tinh thần cách mạng của Huỳnh Thúc Kháng; Duy Tân đất nước - một tư tưởng vượt thời đại của nhà yêu nước Phan Châu Trinh... Các tham luận này đã mang lại những góc nhìn sáng rõ hơn về cuộc đời, về tư tưởng duy tân, sự nghiệp cách mạng của những sĩ phu yêu nước cũng như giúp người nghe hiểu hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của Phong trào Duy Tân trong công cuộc giành quyền tự chủ và bảo vệ đất nước.
 
(Truyền Thông