Chính sách học bổng


Học bổng cho Thí sinh đạt giải cấp Tỉnh/Thành phố

HỌC BỔNG CHO THÍ SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành các mức học bổng cho những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Khoa học Kỹ thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, mức học bổng cụ thể như sau:

1.   Giải Nhất: Mức học bổng bằng 70% học phí năm học đầu tiên;

2.   Giải Nhì: Mức học bổng bằng 50% học phí năm học đầu tiên;

3.   Giải Ba: Mức học bổng bằng 30% học phí năm học đầu tiên.

 

+ Quy định về việc nhận học bổng

 

1.  Học bổng được giảm trực tiếp vào học phí

2.  Những thí sinh đạt giải được nêu tại Điều 1 Quyết định này, trúng tuyển vào tất cả các ngành của Trường Đại học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh năm 2022.

3.  Học bổng không được chuyển nhượng cho người khác.

4.  Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

5.  Học bổng ưu tiên xét và cấp cho những thí sinh đăng ký và nhập học vào Trường Đại học Duy Tân trước 17h00, ngày 30/8/2022.

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.