Chính sách học bổng


Học bổng đối với các chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU năm 2022

HỌC BỔNG ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ CMU, PSU, CSU, PNU

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành các mức học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào các chương trình Tiên tiến & Quốc tế của Trường Đại học Duy Tân năm 2022 như sau:

 • 45 Suất học bổng của các Công ty, Đại học Mỹ:
 1. 15 Suất học bổng của Hãng máy bay Boeing (Mỹ) cho chương trình CMU: 20.000.000 VNĐ/Suất.
 2. 10 Suất học bổng của Đại học Bang Pennsylvania (PSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
 3. 10 Suất học bổng của Đại học Bang California (CSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
 4. 10 Suất học bổng của Đại học Purdue Northwest (PNU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
 • 50 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU:
 1. 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CMU
 2. 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PSU
 3. 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CSU
 4. 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PNU

+ Điều kiện và các quy định:

 1. Điều kiện để đạt được học bổng theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.
 2. Điểm xét học bổng lấy từ cao xuống, căn cứ kết quả thi thực tế từ kỳ thi THPT, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
 3. Thí sinh được xét cấp học bổng phải có điểm thi tiếng Anh từ kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6 điểm trở lên.
 4. Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác.
 5. Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.