Chính sách học bổng


Học bổng tài năng đối với các chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU năm 2022

HỌC BỔNG TÀI NĂNG ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ CMU, PSU, CSU, PNU

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành các mức học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào các chương Tiên tiến & Quốc tế của Trường Đại học Duy Tân năm 2022 như sau:

Cấp học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT đạt từ 23 điểm trở lên, cụ thể:

 • Chương trình Carnegie Mellon University - CMU
  1. Ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU: 5 Suất
  2. Ngành An ninh Mạng chuẩn CMU: 5 Suất
  3. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU: 5 Suất
 • Chương trình Penn State University - PSU

 1. Ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU: 5 Suất

 2. Ngành Tài chính Ngân hàng chuẩn PSU: 5 Suất

 3. Ngành Kế toán (&Kiểm toán) chuẩn PSU: 5 Suất

 4. Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU: 5 Suất

 5. Ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU: 5 Suất

 6. Ngành Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU: 5 Suất

 • Chương trình California State University - CSU

 1. Ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU: 5 Suất

 2. Ngành Kiến trúc Công trình chuẩn CSU: 5 Suất

 • Chương trình Purdue (Northwest) University - PNU

 1. Ngành Điện - Điện tử chuẩn PNU: 5 Suất

 2. Ngành Cơ Điện tử chuẩn PNU: 5 Suất

+ Điều kiện và các quy định:

 1. Điều kiện để đạt được học bổng theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.
 2. Điểm xét học bổng căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
 3. Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác.
 4. Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.
 5. Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên được trao học bổng cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) hàng năm bên cạnh việc đảm bảo các quy định chung về học thuật và thi cử của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

Khối

GPA Học bổng Toàn phần

GPA Học bổng Bán phần

Kỹ thuật

3.2 / 4.0

3.0 / 4.0

Kinh tế

3.4 / 4.0

3.2 / 4.0

 
 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.