Chính sách học bổng


Học bổng Toàn phần/ Bán phần cho Thí sinh Trúng tuyển vào các ngành Ngôn ngữ trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VÀ BÁN PHẦN CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

VÀO HỌC CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ HÀN QUỐC,

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VÀ NGÔN NGỮ NHẬT TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành học bổng toàn phần và bán phần cho những thí sinh trúng tuyển vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022. Mức và số lượng số lượng học bổng cụ thể như sau:

 

1.   Mức học bổng

a)   Học bổng toàn phần: Là học bổng được miễn 100% học phí.

b)   Học bổng bán phần: Là học bổng được miễn 50% học phí.

 

2.   Số lượng học bổng

TT

Ngành

Mã ngành

Số lượng học bổng toàn phần

Số lượng học bổng bán phần

1

Ngôn ngữ Anh

7220201

01

01

2

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

01

01

3

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

01

01

4

Ngôn ngữ Nhật

7220209

01

01

Tổng cộng:

 

04

04

 

+ Đối tượng và tiêu chuẩn nhận học bổng

 

1. Học bổng toàn phần quy định tại Điều 1 Quyết định này được trao cho thí sinh đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a)   Đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

b)  Có tổng điểm 3 môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên) từ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 23 điểm trở lên. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm tiếng Anh tại kỳ thi THPT năm 2022 đạt từ 8 điểm trở lên hoặc điểm IELTS đạt 6.5 điểm.

 

2. Học bổng bán phần được trao cho thí sinh quy định tại Điều 1 Quyết định này đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

b) Có tổng điểm 3 môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên) từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 21 điểm trở lên. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh điểm tiếng Anh tại kỳ thi THPT năm 2022 đạt từ 7 điểm trở lên hoặc điểm IELTS đạt 6.0 điểm.

 

3. Quy định về điều kiện nhận học bổng

a) Học bổng được giảm trực tiếp vào học phí.

b) Điểm xét học bổng căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

c)  Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác và không qui đổi thành tiền mặt.

d) Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

e) Học bổng được xét cấp theo thứ tự ưu tiên thời gian nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt xét tuyển và nhập học vào Trường Đại học Duy Tân trước 17h00, ngày 30/8/2022 đảm bảo số suất học bổng theo quy định.

f)   Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Ưu tiên xét cho những thí sinh có chứng chỉ HSK 2 trở lên.

g) Đối với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Ưu tiên xét cho những thí sinh có chứng chỉ TOPIK 1 trở lên.

h) Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật: Ưu tiên xét cho những thí sinh có chứng chỉ N5 trở lên.

i)   Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên được trao học bổng không vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội quy của Trường Đại học Duy Tân và đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) đối với Học bổng toàn phần là 3.4 (theo thang điểm 4) và học bổng bán phần là 3.2 (theo thang điểm 4).

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.