Chính sách học bổng


Học bổng cho Thí sinh Trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2022

HỌC BỔNG CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2022

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành các mức học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Duy Tân năm 2022 như sau:

 • Loại 1: Cấp 720 Suất học bổng DUY TÂN (dựa vào kết quả 3 môn thi theo tổ hợp môn Xét tuyển từ Kỳ thi THPT năm 2022):
 1.   ≥ 10 điểm (so với điểm trúng tuyển): 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ.
 2.   ≥ 09 điểm (so với điểm trúng tuyển): 30 suất, mỗi suất 4.000.000 VNĐ.
 3.   ≥ 08 điểm (so với điểm trúng tuyển): 40 suất, mỗi suất 3.500.000 VNĐ.
 4.   ≥ 07 điểm (so với điểm trúng tuyển): 50 suất, mỗi suất 3.000.000 VNĐ.
 5.   ≥ 06 điểm (so với điểm trúng tuyển): 60 suất, mỗi suất 2.500.000 VNĐ.
 6.   ≥ 05 điểm (so với điểm trúng tuyển): 70 suất, mỗi suất 2.000.000 VNĐ.
 7.   ≥ 04 điểm (so với điểm trúng tuyển): 200 suất, mỗi suất 1.500.000 VNĐ.
 8.   ≥ 03 điểm (so với điểm trúng tuyển): 250 suất, mỗi suất 1.000.000 VNĐ.
 • Loại 2: Cấp 550 Suất học bổng giảm từ 10% đến 15% học phí năm học đầu tiên, đối với các ngành:
 1. Giảm 15% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành, gồm: Xây dựng Cầu đường, Công nghệ Quản lý Công trình Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Văn Báo chí, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất.
 2. Giảm 10% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành, gồm: Tài chính Doanh nghiệp, Truyền thông Đa phương tiện, Điều dưỡng Đa Khoa.
 • Loại 3: Cấp học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Điện Tự động; Thiết kế Đồ họa; Điều dưỡng Đa khoa.

+ Điều kiện và các quy định:

 1. Điều kiện để đạt được học bổng theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.
 2. Điểm xét học bổng căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
 3. Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác.
 4. Đối với học bổng Loại 1, học bổng được cấp cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển sinh của trường họp, xét và ban hành quyết định kèm danh sách được cấp học bổng.
 5. Đối với học bổng Loại 2, ưu tiên xét và cấp cho những thí sinh đăng ký và nhập học trước 17h00, ngày 30/8/2022.
 6. Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất. Riêng mức học bổng Loại 3: 1.000.000 đồng/suất cho các thí sinh có hộ khẩu theo vùng miền, thí sinh vẫn được nhận nếu thỏa mãn yêu cầu.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.