English

Nghiên cứu

Thêm một Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI

Tạp chí IJKSS (International Journal of Knowledge and Systems Science - Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống và Tri thức) của ĐH Duy Tân vừa chính thức được đưa vào danh mục ESCI (Emerging Sources Citation Index- Clarivate) và có IF=1.0. 
 
Trước đó, Tạp chí IJKSS cũng đã được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. Ngoài danh mục SCOPUS và Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), hiện tại, tạp chí IJKSS còn nằm trong danh mục ACM, INSPEC và 11 cơ sở dữ liệu khoa học uy tín khác.
 
Tạp chí IJKSS (International Society of Knowledge and Systems Science) được khởi xướng đầu tiên tại Nhật Bản từ năm 2000, và chính thức được xuất bản ở Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 2003 bởi 3 nhà khoa học là Giáo sư Y. Nakamori, Giáo sư Z. T. Wang và Giáo sư J. Gu; trong đó, Giáo sư Z. T. Wang là Biên tập viên Sáng lập và Giáo sư W.B. Lee là Tổng biên tập Danh dự. Đến nay, tạp chí IJKSS được đồng tổ chức và quản lý bởi Đại học (ĐH) Duy Tân.
 
Thêm một Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI
Tạp chí IJKSS vào danh mục SCOPUS VÀ ESCI
 
Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống và Tri thức (IJKSS) được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của 2 lĩnh vực: Khoa học Tri thức và Khoa học Hệ thống, cũng như nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các học giả, chuyên gia trong nhiều ngành học khác nhau trên khắp thế giới liên quan đến 2 lĩnh vực khoa học này. Dành cho các học giả, giáo sư, sinh viên, cũng như chuyên gia trong lĩnh vực, Tạp chí IJKSS bao gồm các bài báo đề cập đến sự phát triển của các hình mẫu mới trong việc hiểu và mô hình hoá quy trình tri thức của con người từ các khuôn khổ Toán học, Kỹ thuật, Xã hội, Tâm lý, và Triết học.
 
Tạp chí IJKSS tập trung vào các chủ đề:
 
- Hệ thống Thích ứng Phức tạp,
 
- Trí tuệ Nhân tạo và các hệ thống Hỗ trợ ra Quyết định thông minh,
 
- Quản lý Công nghệ,
 
- Quản trị Rủi ro và Quản trị Thảm hoạ,
 
- Mạng xã hội,
 
- Thiết kế Hệ thống Phức tạp, Phương pháp và Lý thuyết,
 
- Lý thuyết, Phương pháp và Công nghệ Khoa học Dữ liệu,
 
- Hệ thống Quản trị Tri thức dựa trên Dữ liệu,
 
- Nhận thức luận, Bản thể học và Ngữ nghĩa,
 
- Tin học với Điều khiển học và Khoa học Hệ thống,
 
- Xử lý Thông tin Thông minh và Cảm xúc Tính toán,
 
- Thu thập và Quản trị Tri thức trong các hệ thống AI,
 
- Khám phá Tri thức và Công nghệ Tri thức,
 
- Mô hình hoá các Quy trình và Hệ thống Tri thức của con người,
 
- Hệ thống Thông minh dựa trên tính toán mềm,
 
- Các hệ thống Sáng tạo và Tích hợp Tri thức,
 
- Lý thuyết Hệ thống,
 
- …
 
Hiện nay, Tạp chí IJKSS thuộc nhóm Q2 và Q3 của Scopus, cụ thể:
 
- Lĩnh vực Quản trị và Chiến lược, Quản lý Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Quản trị nguồn Nhân lực và Hành vi Tổ chức thuộc nhóm Scopus Q2;
 
- Lĩnh vực Khoa học Quyết định (Hệ thống Thông tin và Quản lý) thuộc nhóm Scopus Q2;
 
- Lĩnh vực Khoa học Máy tính (Trí tuệ Nhân tạo và Hệ thống Thông tin) thuộc nhóm Scopus Q3.
Thêm một Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI
Các Q-rating của IJKSS của ĐH Duy Tân theo Scopus
 
Ngoài Tạp chí IJKSS, ĐH Duy Tân còn có Tạp chí Mạng Công nghiệp & Hệ thống Thông minh (EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems) cũng đã vào danh mục Scopus từ năm 2021 và có Q-rating (Scopus) là Q2. ĐH Duy Tân cũng đang tiếp tục nỗ lực xây dựng các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực Hóa học và Vật lý.
 
Đến nay, tại miền Trung, chỉ có một cơ sở giáo dục đại học duy nhất có tạp chí khoa học vào danh mục Scopus và ESCI là ĐH Duy Tân.
 
(Nguồn:https://tienphong.vn/them-mot-tap-chi-khoa-hoc-cua-dh-duy-tan-vao-danh-muc-scopus-q2-va-esci-post1582162.tpo
https://vnexpress.net/tap-chi-khoa-hoc-cua-truong-dh-duy-tan-vao-danh-muc-scopus-esci-4667931.html')