English

Nghiên cứu

14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023

Việt Nam có 14 nhà khoa học được xướng danh trong bảng xếp hạng thế giới năm 2023, tăng 3 người so với năm ngoái.
 
Website Research.com ngày 1/9 công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học trong năm 2023.
 
Việt Nam có 14 nhà khoa học được xướng danh trong bảng xếp hạng thế giới, tăng 3 người so với năm ngoái.
 
Trong 24 lĩnh vực của Research.com, 14 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được ghi nhận ở 6 lĩnh vực gồm: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Máy Tính, Khoa học Môi trường, Khoa học Vật Liệu, Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Y học cộng đồng.
 
14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023
GS Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC).
 
Cụ thể, lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, có một người Việt Nam, là GS Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong lĩnh vực này, lấy địa chỉ Việt Nam còn có 2 người nước ngoài và đều lấy địa chỉ là Đại học Duy Tân (ĐH).
 
Khoa học Môi trường, năm nay Việt Nam có 3 người, tăng một người so với năm ngoái, là GS Phạm Hùng Việt, PGS Từ Bình Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội và TS Trần Nguyễn Hải của Trường ĐH Duy Tân.
 
Khoa học Máy tính, năm nay có 3 người, trong đó có 2 người Việt Nam là PGS Lê Hoàng Sơn - ĐH Quốc gia Hà Nội và TS Hoàng Nhật Đức - Trường ĐH Duy Tân, tăng một người so với năm ngoái.
 
14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023
Các nhà khoa học Trần Xuân Bách, Lê Hoàng Sơn và Phùng Văn Phúc - từ trái qua (Ảnh: NVCC).
 
Khoa học Vật liệu, có GS Nguyễn Văn Hiếu của Trường ĐH Phenikaa.
 
Research.com phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng, đó là: Animal Science and Veterinary; Biology and Biochemistry; Business and Management; Chemistry; Computer Science; Earth Science; Ecology and Evolution; Economics and Finance; Electronics and Electrical Engineering; Engineering and Technology; Environmental Sciences; Genetics and Molecular Biology; Immunology; Law and Political Science; Mathematics; Mechanical and Aerospace Engineering; Medicine; Microbiology and Neuroscience.
 
Lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ: Việt Nam có 5 người, tăng một người so với năm ngoái, trong đó Trường ĐH Công nghệ TPHCM có 2 người là GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Phùng Văn Phúc; PGS Thái Hoàng Chiến - Trường ĐH Tôn Đức Thắng; PGS Nguyễn Thời Trung - Trường ĐH Văn Lang, PGS Bùi Quốc Tính - Trường ĐH Duy Tân.
 
Ngoài ra còn có 2 người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, và Trường ĐH Duy Tân cũng có tên trong bảng xếp hạng tính cho Việt Nam.
 
Lĩnh vực Y học cộng đồng và khoa học xã hội có tên PGS Trần Xuân Bách - Trường ĐH Y Hà Nội và GS Hoàng văn Minh - Trường ĐH Y tế Công cộng.
 
Trong số này, ĐH Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với 4 nhà khoa học được thế giới xếp hạng trong cả 3 lĩnh vực: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học máy tính.
 
Phương pháp xếp hạng của Research.com, hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số D-index của nhà khoa học, đây là chỉ số H-index và số bài báo theo lĩnh vực của các nhà khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE, ACL, Springer, AAAI, USENIX, Elsevier, ACM và LIPIcs.
 
Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, website Research.com đã xem xét dữ liệu của 166,880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới.
 
(Nguồn:https://dantri.com.vn/giao-duc/14-nha-khoa-hoc-viet-nam-co-ten-trong-bang-xep-hang-the-gioi-2023-20230901182344802.htm)