English

Tags: Website Research

14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023

14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023

04/09/2023

Khoa học Môi trường, năm nay Việt Nam có 3 người, tăng một người so với năm ngoái, là GS Phạm Hùng Việt, PGS Từ Bình Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội và TS Trần Nguyễn Hải của Trường ĐH Duy Tân. Khoa học Máy tính, năm nay có 3 người, trong đó có 2 người Việt Nam là PGS Lê Hoàng Sơn - ĐH Quốc gia Hà Nội và TS Hoàng Nhật Đức - Trường ĐH Duy Tân, tăng một người so với năm ngoái...

5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023

5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023

16/12/2023

Website Research.com vừa công bố Bảng xếp hạng Thế giới các Ngôi sao đang lên trong khoa học năm 2023 (Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking). Có 5 nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam đã được ghi nhận trong bảng xếp hạng này...