English

Giấc mơ Duy Tân

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, sáng 21/8, đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.
 
Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, sáng 21/8, đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.         Trường Đại học Duy Tân có Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của Nhà trường trong thời gian qua.  Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cùng những đồng nghiệp, tập thể sinh viên Nhà trường đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân khẳng định, Nhà trường sẽ không ngừng đổi mới để hoàn thành sứ mệnh “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu”.  (Nguồn:https://congdoandanang.org.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cong-doan-tp/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-xay-dung-to-chuc-cong-doan-cho-nha-giao-uu-tu-anh-hung-lao-dong-le-cong-co-3780.html)     
 
Trường Đại học Duy Tân có Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của Nhà trường trong thời gian qua.
 
Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cùng những đồng nghiệp, tập thể sinh viên Nhà trường đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân khẳng định, Nhà trường sẽ không ngừng đổi mới để hoàn thành sứ mệnh “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu”.
 
(Nguồn:https://congdoandanang.org.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cong-doan-tp/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-xay-dung-to-chuc-cong-doan-cho-nha-giao-uu-tu-anh-hung-lao-dong-le-cong-co-3780.html)