English

Thành tích

THE xếp hạng các Đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững 2022

Times Higher Education (THE) ngày 28-4 đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022 - Xếp hạng các đại học có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 2022, trong đó có 7 trường Việt Nam.
 
Trường ĐH Duy Tân lọt vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022
Top 7 trường đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022
 
Lưu ý THE Impact Rankings không phải là bảng xếp hạng về học thuật, nghiên cứu hay giảng dạy như THE World University Rankings, mà là bảng xếp hạng lấy việc thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc để làm tiêu chí đánh giá các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. 
 
THE Impact Rankings đánh giá tầm ảnh hưởng và sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, con người và nỗ lực bảo vệ môi trường. Cụ thể bảng xếp hạng THE Impact Rankings của các đại học của Việt Nam năm 2022 như sau:
 
1. Trường đại học Duy Tân, vị trí 601 - 800,
 
1. Trường đại học Bách khoa Hà Nội, vị trí 601 - 800,
 
3. Trường đại học Kinh tế quốc dân, vị trí 601 - 800,
 
4. Trường đại học Tôn Đức Thắng, vị trí 601 - 800,
 
5. Đại học quốc gia Hà Nội, vị trí 601 - 800,
 
6. Trường đại học FPT, vị trí 801 - 1.000,
 
7. Trường đại học Phenikaa, vị trí 801 - 1.000.
 
Cả 7 trường đại học của Việt Nam đều được xếp hạng ở SDG 8 - Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững và SDG 17 - Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu.
 
Năm 2022, có thêm 3 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng tại THE Impact Rankings gồm:
 
- Trường đại học Duy Tân,
 
- Trường đại học Kinh tế quốc dân, và
 
- Trường đại học FPT.
 
Tuy nhiên so với năm 2021, thứ hạng của các đại học Việt Nam lại giảm xuống. Cụ thể là năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Tôn Đức Thắng cùng được xếp vào nhóm 401 - 600, nay đã xuống hạng ở vị trí 601 - 800 trong năm 2022. 
 
Riêng 2 cơ sở là: Trường đại học Bách khoa Hà Nội vẫn giữ nguyên thứ hạng so với năm trước là 601 - 800 và Trường đại học Phenikaa vẫn ở vị trí 801 - 1.000.
 
Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 cơ sở giáo dục (tăng 26 cơ sở so với năm 2021), Indonesia có 28 cơ sở giáo dục (tăng 10 cơ sở so với 2021), Malaysia có 23 cơ sở giáo dục (tăng 4 cơ sở so với năm 2021), Philippines có 15 cơ sở giáo dục (tăng 10 cơ sở so với năm 2021), Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục (tăng 3 cơ sở so với năm 2021), Campuchia có 1 cơ sở giáo dục góp mặt trong bảng xếp hạng này.
 
Trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022, Đại học Western Sydney (Úc) đứng đầu bảng, "soán ngôi" của Đại học Manchester hiện đang đứng vị trí thứ 9 năm nay.
 
Cụ thể Top 10 trường đại học thế giới có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững lớn nhất năm 2022 như sau:
 
1. Đại học Western Sydney, Úc
 
2. Đại học Bang Arizona (Tempe), Hoa Kỳ
 
3. Đại học Western, Canada
 
4. Đại học King Abdulaziz, Saudi Arabia
 
5. Đại học Sains Malaysia, Malaysia
 
6. Đại học Auckland, New Zealand
 
 
7. Đại học Queen’s University, Canada
 
8. Đại học Newcastle, Vương quốc Anh
 
9. Đại học Manchester, Vương quốc Anh
 
10. Đại học Hokkaido, Nhật Bản
 
Có 1.406 cơ sở giáo dục đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng trong THE Impact Rankings 2022, tăng 284 trường so với năm 2021. Số điểm xếp hạng cuối cùng của một cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng là điểm trung bình của điểm SDG 17 - Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu với ba số điểm cao nhất trong 16 SDG còn lại. SDG 17 có trọng số 22% của toàn số điểm, còn 3 SDG cao nhất còn lại mỗi cái có trọng số 26%.
 
Bảng xếp hạng THE Impact Rankings gồm 17 tiêu chí:
 
- SDG 1. Xóa nghèo;
 
- SDG 2. Xóa đói;
 
- SDG 3. Sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc;
 
- SDG 4. Giáo dục có chất lượng;
 
- SDG 5. Bình đẳng giới;
 
- SDG 6. Nước sạch và vệ sinh môi trường;
 
- SDG 7. Năng lượng sạch và giá cả hợp lý;
 
- SDG 8. Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững;
 
- SDG 9. Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng;
 
- SDG 10. Giảm bất bình đẳng;
 
- SDG 11. Thành phố và cộng đồng bền vững;
 
- SDG 12. Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm;
 
- SDG 13. Bảo vệ khí hậu;
 
- SDG 14. Tài nguyên và môi trường nước;
 
- SDG 15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền;
 
- SDG 16. Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh;
 
- SDG 17. Hợp tác vì các mục tiêu phát triển.
 
Thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), chính là hướng đến một sự đồng lòng của các quốc gia nhằm chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, vì "một thế giới không bỏ ai lại phía sau". 
 
Các Mục tiêu phát triển bền vững đều hết sức thực tế, quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các mục tiêu này là những khó khăn, thách thức trên thế giới cần được xử lý và giải quyết một cách nhanh chóng, triệt để.
 
(Nguồn:https://tuoitre.vn/truong-dh-duy-tan-lot-vao-bang-xep-hang-the-impact-rankings-2022-20220429090706135.htm)