English

Nghiên cứu

Các Nghiên cứu thuộc Lĩnh vực Sinh học và Vật lý đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân được tính điểm công trình

Ngày 10/7/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có quyết định (số 29) công nhận Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân nằm trong danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019. Những bài báo thuộc ngành Sinh học đăng trên tạp chí này sẽ được tính với mức điểm từ 0 - 0,25 điểm.
 
Ngành Sinh học và Vật lý của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân được tính điểm công trình
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân
 
Trước đó, ngày 19/7/2017, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân cũng đã được phê duyệt trong “Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2017” với mức tính điểm ngành Vật lý từ 0-0,5 điểm. 
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân được xuất bản dựa theo quy trình khoa học căn cứ trên những quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài. Do vậy, tạp chí này được xem xét tính điểm cho ngành Vật lýSinh học không chỉ thể hiện mức độ uy tín khoa học mà còn giúp cho các tác giả tham gia có một lợi thế để được xét phong tặng các danh hiệu Phó Giáo sư, Giáo sư (thông qua điểm công trình).
 
Tạp chí đã thu hút được công bố khoa học của nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng viên đại học trong và ngoài Đại học Duy Tân, tạo ra một diễn đàn học thuật nghiêm túc, tin cậy. Trong ba năm trở lại đây, mỗi năm tạp chí ra mắt 6 số, trong đó, có một số xuất bản bằng tiếng Anh. Và trong năm 2019, số tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh sẽ được xây dựng thành số đặc biệt, phát hành vào đầu tháng 11 nhân kỷ niệm 25 xây dựng và phát triển Đại học Duy Tân.
 
Được biết, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) - tên ban đầu là Tạp chí Khoa học và Công nghệ - được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp Giấy phép hoạt động số 1245/GP-BTTTT, ngày 10/08/2011, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 38/GP-BTTTT, ngày 06/02/2013. Tạp chí cũng được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Mã số chuẩn Quốc tế 1859-4905 theo quyết định số 22/TTKHCN-ISSN ngày 30/05/2012.
 
(Truyền Thông)