English

Nghiên cứu

Đại học Duy Tân Đà Nẵng: Ra mắt Tạp chí Quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống Thông minh

Sau một thời gian hoạt động và xuất bản những số online đầu tiên, đến nay Trường Đại học Duy Tân chính thức ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh.

Theo thông tin từ Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường vừa chính thức ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh.

Đây là tạp chí có chỉ số quốc tế là: ISSN: 2410-0218 do trường Đại học Duy Tân phối hợp với Liên minh Châu Âu vì sự đổi mới về Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh đồng sáng lập và tổ chức.

Đại học Duy Tân Đà Nẵng: Ra mắt Tạp chí Quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống Thông minh
Trường Đại học Duy Tân tổ chức lễ ra mắt tạp chí quộc tế Mạng công nghiệp và hệ thống thông minh

Theo đó, Giáo sư Dương Quang Trung giữ chức Tổng biên tập Tạp chí quốc tế, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân giữ chức Phó Tổng biên tập.

Theo Giáo sư Dương Quang Trung, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. “Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại”, Giáo sư nói.

Cũng theo Giáo sư Dương Quang Trung, trong những năm gần đây, Đại học Duy Tân nổi bật lên như một điểm sáng với nhiều công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín và có số lượng trích dẫn lớn.

Cùng với việc thành lập viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao vào năm 2011, góp phần tạo ra những chuyển biến về chất trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo tại trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động vào ngày 10/08/2011.

Tạp chí được Cục Thông tin và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 33 ngày 30/5/2012, cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 – 4905.

(Nguồn:http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/dai-hoc-duy-tan-da-nang-ra-mat-tap-chi-quoc-te-mang-cong-nghiep-va-he-thong-thong-minh-171734.ict)