English

Nghiên cứu

Công bố Tạp chí Quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh

Ngày 25/8, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) chính thức ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh.

Đây là tạp chí có chỉ số quốc tế là: ISSN: 2410-0218 do trường Đại học Duy Tân phối hợp với Liên minh Châu Âu vì sự đổi mới về Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh đồng sáng lập và tổ chức.

Đại học Duy Tân ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh
Đại học Duy Tân ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh

Theo đó, Giáo sư Dương Quang Trung giữ chức Tổng biên tập Tạp chí quốc tế, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân giữ chức Phó Tổng biên tập.

Theo Giáo sư Dương Quang Trung, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

“Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại”.

Cũng theo Giáo sư Trung thì trong những năm gần đây, Đại học Duy Tân nổi bật lên như một điểm sáng với nhiều công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín và có số lượng trích dẫn lớn.

Cùng với việc thành lập viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao vào năm 2011, góp phần tạo ra những chuyển biến về chất trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo tại trường;

Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động vào ngày 10/08/2011.

Tạp chí được Cục Thông tin và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 33 ngày 30/5/2012, cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 – 4905.

Vào ngày 19/07/2017, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, với số điểm tối đa đến 0,5 điểm đối với bài báo thuộc chuyên ngành Vật Lý.

Tính từ số đầu tiên (tháng 11.2011) đến nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đã xuất bản được 29 số.

Với sự tăng trưởng liên tục của lực lượng nghiên cứu trong trường cùng việc gia tăng hợp tác nghiên cứu với bên ngoài, đến nay, Đại học Duy Tân đã có 1023 bài báo công bố trên tạp chí ISI và 47 bài báo đăng trên tạp chí Scopus...

Sau một thời gian hoạt động và xuất bản những số oline đầu tiên, đến nay Trường Đại học Duy Tân chính thức ra mắt Tạp chí quốc tế Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh.

(Nguồn:https://baomoi.com/cong-bo-tap-chi-quoc-te-mang-cong-nghiep-va-he-thong-thong-minh/c/27450573.epi)