English

Nghiên cứu

6 Đề tài Xuất sắc Báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Kế toán

Sáng ngày 9/6/2018, Khoa Kế Toán Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu Khoa học Sinh viên” năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của PGS. TS. Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân, TS. Phan Thanh Hải - Trưởng Khoa Kế toán cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học. 
 
6 Đề tài Xuất sắc Báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Kế toán 
 Đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán
quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học tham dự Hội nghị 
 
Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những lĩnh vực được Đại học Duy Tân nói chung và Khoa Kế toán nói riêng đặc biệt chú trọng trong những năm qua. Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khơi dậy lòng say mê học tập và ý thức sáng tạo trong sinh viên, Khoa Kế toán đã phát động phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên.
 
Hội nghị “Nghiên cứu Khoa học sinh viên” là một trong những sự kiện quan trọng của Khoa Kế toán nhằm duy trì, phát triển và nhân rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Sau vòng chấm sơ loại, Hội nghị đã biên tập kỷ yếu Hội nghị với 15 đề tài của sinh viên trong toàn khoa. 6 đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn để báo cáo trực tiếp tại Hội nghị. 
 
6 Đề tài Xuất sắc Báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Kế toán 
Giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán chụp hình lưu niệm tại Hội nghị  
 
Các đề tài báo tại Hội nghị lần này được đánh giá cao về chất lượng, phương pháp nghiên cứu và cách trình bày. Hầu hết các đề tài đều hướng tới những vấn đề rất thiết thực trong sinh viên như: các yếu tố ảnh hướng tới kết quả học tập của sinh viên Kế toán, các giải pháp nâng cao hiệu quả học nhóm, vận dụng sơ đồ tư duy khi học Nguyên lý Kế toán, ảnh hưởng của mạng xã hội tới kết quả học tập của sinh viên Kế toán…. Đồng thời, thông qua nghiên cứu của mình, các bạn sinh viên cũng đưa ra những đề xuất giúp nâng cao hiệu quả đào tạo tại Khoa Kế toán nói riêng, Đại học Duy Tân nói chung. 
 
TS. Phan Thanh Hải thay mặt Hội đồng chấm Nghiên cứu Khoa học đã biểu dương tinh thần và nỗ lực của các nhóm sinh viên. Thầy đánh giá cao những kết quả bước đầu mà các đề tài đã đạt được và khẳng định rằng, Khoa Kế toán cũng như Đại học Duy Tân luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 
 
(Truyền Thông)