English

Nghiên cứu

Seminar Mô hình hóa, Tính toán Hư hỏng của Kết cấu và Vật liệu tại Đại học Duy Tân

Sáng ngày 8/2/2018, Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân tổ chức Seminar “Mô hình hóa, tính toán hư hỏng của Kết cấu và Vật liệu tại Đại học Duy Tân”. Tham dự Seminar có PGS. TS. Bùi Quốc Tính (Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản) cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân.

Tại buổi Seminar, PGS. TS. Bùi Quốc Tính đã giới thiệu với giảng viên và sinh viên Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân các hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm “Hirose & Bui” thuộc Khoa Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Hướng nghiên cứu chính hiện tại của nhóm tập trung vào nghiên cứu cơ học và kết cấu vật liệu (bê tông uốn được và vật liệu nhiều lớp).
 
 Seminar Mô hình hóa, Tính toán Hư hỏng của Kết cấu và Vật liệu tại Đại học Duy Tân
PGS. TS. Bùi Quốc Tính đang chia sẻ với giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân
về các dạng mô hình của Kết cấu và Vật liệu
 
PGS. TS. Bùi Quốc Tính cho biết: “Trong ngành xây dựng, chế tạo máy hoặc giao thông vận tải,... việc tính toán thiết kế các cấu kiện công trình hay các chi tiết máy sử dụng nhiều vật liệu khác nhau như thép, gang, bê tông,... đóng một vai trò hết sức quan trọng. Những nghiên cứu của các nhà khoa học hướng tới việc đảm bảo sao cho kết cấu có sức bền tốt nhất, có khả năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình mà không bị phá hủy trong suốt thời gian tồn tại.

Sự hư hỏng, nứt gãy của vật liệu bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như: nhiệt độ, hơi ẩm, cấu trúc vật liệu,... Do đó, trong thời gian qua, nhiều mô hình lý thuyết cùng với các phương pháp tính toán khác nhau đã được đề xuất, nghiên cứu và phát triển nhằm mô tả chính xác các đặc tính của vật liệu và khả năng biến đổi dưới nhiều tác động khác nhau. GS. TS. Bùi Quốc Tính đã chia sẻ với người nghe về các mô hình phân tích kết cấu nhằm hướng tới việc tính toán hư hỏng của Kết cấu và Vật liệu, đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu sự biến dạng vật liệu các giai đoạn đàn hồi và sau đàn hồi. Ngoài ra, trong bài thuyết trình của mình, PGS. TS. Bùi Quốc Tính cũng đã trình bày một số cách tiếp cận hiệu quả trong mô hình nứt phân tán và rời rạc, thích hợp cho việc mô hình hóa các vết nứt của vật liệu. 

Buổi Seminar Mô hình hóa, tính toán hư hỏng của Kết cấu và Vật liệu đã cung cấp cho giảng viên và sinh viên Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân nhiều kiến thức bổ ích về sức bền vật liệu và cơ học kết cấu cùng những hướng nghiên cứu tiên tiến nhất.

(Truyền Thông)