English

DTU & Doanh nghiệp

Hội thảo “BSC&KPI: Kinh nghiệm Triển khai tại Tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam” tại Đại học Duy Tân

Chiều ngày 5/5/2018, Đại học Duy Tân phối hợp với Đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh (cơ sở 2) tổ chức Hội thảo “BSC&KPI: Kinh nghiệm triển khai tại tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” tại số 254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có hơn 50 đại diện doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ, đại diện các phòng ban của Đại học Duy Tân cùng đông đảo các học viên Cao học, giảng viên thuộc lĩnh vực Kinh tế của 2 đơn vị.
 
Hội thảo “BSC&KPI: Kinh nghiệm Triển khai tại Tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam” tại Đại học Duy Tân 
 PGS. TS. Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở 2 của Đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh
phát biểu tại Hội thảo

Trong thời gian qua, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như đề ra mục tiêu phát triển, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng thẻ điểm cân bằng BSC (thẻ điểm cân bằng) và KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc). Với công cụ hữu ích này, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được cụ thể hóa thông qua mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực và từng cá nhân đồng thời giúp doanh nghiệp sớm nhận ra những thiếu sót cần khắc phục.

PGS. TS. Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở 2 của Đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh phát biểu: “Trước sự canh trạnh của các doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp cần phải thường xuyên đổi mới về sản phẩm, chú trọng cải tiến hình thức và chất lượng sản phẩm đồng thời phải quan tâm đến dịch vụ và đặc biệt là hoạt động quản trị doanh nghiệp. Trên thế giới, BSC và KPI là các công cụ quản lý được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý doanh nghiệp ở nhiều quốc gia nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Việc áp dụng BSC và KPI ở các doanh nghiệp Việt Nam cũng còn nhiều khó khăn và hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.”

 Hội thảo “BSC&KPI: Kinh nghiệm Triển khai tại Tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam” tại Đại học Duy Tân
 Đông đảo đại diện doanh nghiệp, học viên Cao học, giảng viên thuộc lĩnh vực Kinh tế
tham dự Hội thảo 
 
Tại Hội thảo, các chuyên gia và đại diện của doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá hiệu quả, các yếu tố tác động hiệu quả quản trị bằng công cụ KPI, vấn đề xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả KPI đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng, những công cụ này giúp đội ngũ quản trị doanh nghiệp có thể đo lường được hiệu suất công việc của từng cá nhân trong đơn vị, tạo môi trường cạnh tranh năng động, giúp ích cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành mục tiêu đặt ra đúng thời hạn.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nhân đã chia sẻ kinh nghiệm từ chính doanh nghiệp đã triển khai KPI và cùng trao đổi về các thuận lợi cũng như khó khăn gặp phải trong quá trình áp dụng công cụ quản lý này tại nhiều mảng: doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... đồng thời thảo luận và đưa ra giải pháp cải tiến phù hợp với hoạt động quản lý tại doanh nghiệp. 

(Truyền Thông)