English

DTU & Doanh nghiệp

Định giá Doanh nghiệp Nhà nước trong Cổ phần hóa, Mua bán và Sáp nhập

Sáng ngày 14/6/2014, Đại học Duy Tân đã phối hợp với báo Diễn đàn Doanh nghiệp - Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Phương pháp định giá doanh nghiệp Nhà nước trong cổ phần hóa, mua bán và sáp nhập” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Nhiều ý kiến nhằm góp phần đẩy mạnh việc tái cấu trúc các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung đã được ghi nhận tại Hội thảo.
 
  
Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ phát biểu...
 
Phát biểu tại Hội thảo, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân nhấn mạnh: “Sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp một phần rất quan trọng cho tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước hiện nay. Để thực hiện mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cần rất nhiều những con người có trí tuệ, nhân cách và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Hội thảo hôm nay thực sự thiết thực để các doanh nghiệp cùng bàn thảo, tìm ra hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế đồng thời là cơ hội để mỗi đơn vị sự nghiệp chung tay cùng Duy Tân đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”
 

...và tặng hoa, quà lưu niệm cho các nhà tài trợ tại Hội thảo
 
Nhiều chủ đề như: cách tiếp cận và định giá doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và các thông lệ Quốc tế, thực trạng và giải pháp của thị trường vốn trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, việc quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp,... đã được phân tích và thảo luận sôi nổi trong Hội thảo. Ông Nguyễn Hữu Sia - Phó Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết: “Đối với các doanh nghiệp đang chuẩn bị cổ phần hóa như Cảng Đà Nẵng thì những thông tin trong buổi Hội thảo ngày hôm nay thực sự rất hữu ích để chúng tôi tự thẩm định giá trị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định được số lượng cổ phiếu cần phát hành, hỗ trợ đẩy mạnh việc mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong việc cổ phẩn hóa doanh nghiệp và tạo ra động lực phát triển cho doanh nghiệp.”

Không chỉ là diễn đàn thiết thực để tìm hiểu các phương pháp định giá doanh nghiệp Nhà nước trong cổ phần hóa, mua bán và sáp nhập, Hội thảo đã góp phần kết nối và hỗ trợ Duy Tân trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong tương lai.

(Truyền thông)