English

Đại học

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý và Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Xác định Công nghệ Thông tin là công cụ tích cực và hữu dụng nhất trong đổi mới, nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã không ngừng đẩy mạnh Tin học hóa công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ trong toàn trường. Trong nỗ lực hướng tới hình thành một Đại học Điện tử vào năm 2020, Duy Tân đang từng bước khẳng định sự lựa chọn của mình là đúng đắn và theo kịp yêu cầu thời đại. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đổi mới Quản lý Giáo dục Giai đoạn 2010-2012", thầy trò trường Đại học Duy Tân đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ và được Bộ Giáo dục & Đào tạo đánh giá cao.
 

Đặc biệt, được xem làm một trong những ngành đào tạo theo định hướng mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, Công nghệ Thông tin đã sớm trở thành thế mạnh của Đại học Duy Tân. 100% sinh viên trong ngành ra trường có việc làm, nhiều gương mặt ưu tú chinh phục được những giải thưởng giá trị. Gần đây nhất, nữ sinh Nguyễn Thu Quỳnh được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét chọn là một trong 20 nữ sinh viên Công nghệ Thông tin tiêu biểu toàn quốc đã trở thành niềm tự hào của sinh viên trường. Đó là những minh chứng sống động cho thế mạnh đi đầu về Công nghệ Thông tin của Đại học Duy Tân.
 
(Truyền Thông)