English

Tags: Chỉ thị 296/CT-TTg

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo làm việc tại Đại học Duy Tân

06/11/2012

Chiều ngày 3/11/2012, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo do GS. TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo dẫn đầu đã có chương trình làm việc nhằm kiểm tra tình hình

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý và Đào tạo tại Đại học Duy Tân

27/11/2012

Xác định Công nghệ Thông tin là công cụ tích cực và hữu dụng nhất trong đổi mới, nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã không ngừng đẩy mạnh Tin học hóa công tác quản lý, giảng dạy,...