English

Đại học

Hội thảo: “Nhận thức và triển khai CDIO ở ngành Công nghệ Thông tin”

Chiều ngày 12/10/2012 tại Đại học Duy Tân đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề “Nhận thức và triển khai CDIO ở ngành Công nghệ thông tin” do Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Đào tạo quốc tế, Trung tâm Khảo Thí & Đảm bảo Chất lượng phối hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giảng viên, chuyên viên ngành Công nghệ Thông tin toàn trường tham dự.
 
Trong phần phát biểu khai mạc hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức, ThS. Trương Tiến Vũ - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin nhấn mạnh: “Triển khai CDIO là một quá trình lâu dài, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội & hội nhập quốc tế, tiến tới kiểm định quốc tế cho ngành Công nghệ Thông tin nói riêng và các ngành đào tạo trọng điểm của Đại học Duy Tân nói chung theo lộ trình đã xác định. Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức lưu ý bởi kinh nghiệm cho thấy thành công hay thất bại trong việc triển khai CDIO sẽ phụ thuộc rất lớn vàonhận thức của các bên liên quan về vấn đề này. Đây là lần thứ 2 khoa Công nghệ Thông tin tổ chức hội thảo nhằm nâng cao năng lực nhận thức về CDIO cho cán bộ, giảng viên toàn khoa. Bên cạnh việc nhắc lại các nội dung cơ bản trong CDIO, các nội dung mang tính kỹ thuật như: chuẩn đầu ra, đề cương CDIO, tiêu chuẩn CDIO, phương pháp tiếp cận & triển khai CDIO sẽ là những nội dung chính của buổi hội thảo này.”
 
 
ThS. Trương Tiến Vũ trình bày tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe 3 báo cáo tham luận do đại diện các đơn vị trình bày gồm “Tổng quan về phương pháp tiếp cận CDIO, một số kết quả và khuyến nghị từ Hội nghị CDIO toàn quốc 2012” của ThS Trương Tiến Vũ - Trưởng khoa CNTT, “Đề cương, tiêu chuẩn của Phương pháp tiếp cận CDIO” của ThS. Nguyễn Thanh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng và “Bàn về quan điểm tiếp cận CDIO và triển khai một số công việc của Ban chỉ đạo CDIO Đại học Duy Tân cho ngành CNTT” của ThS. Nguyễn Đức Mận - Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế.

Sau phần báo cáo tham luận, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về chuẩn đầu ra, về đề cương, về các tiêu chuẩn của CDIO. Đồng thời cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, nhiều câu hỏi liên quan đến việc áp dụng CDIO vào ngành Công nghệ Thông tin nói riêng và các ngành đào tạo khác ở Đại học Duy Tân nói chung.

Hội thảo đã kết thúc thành công, Ban Tổ chức cũng đã tiếp thu những ý kiến thảo luận, đóng góp hết sức có trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội thảo. Từ đó tiếp tục xem xét về lộ trình,về kế hoạch triển khai để có những kiến nghị phù hợp lên Ban Chỉ đạo CDIO và Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai thành công và nhân rộng mô hình này.

(Khoa Công nghệ Thông tin)