English

Đại học

Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC

Nhằm cung cấp các thông tin và kiến thức chuẩn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC, từ ngày 30/06 đến ngày 02/07/2011, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Duy Tân tổ chức lớp tập huấn giảng dạy tiếng Anh theo định hướng TOEIC dành cho các giảng viên đang và sẽ giảng dạy TOEIC tại trường.


Thầy Nguyễn Mạnh Quang-GĐ TT Ngoại Ngữ khai mạc lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 15 giảng viên, các giảng viên được tập huấn về những kỹ năng cơ bản trong đào tạo TOEIC như: Listening, Reading và Vocabulary. Lớp tập huấn đã nhận được sự phản hồi tốt từ phía học viên bởi các phần trình bày hấp dẫn, nhiệt tình của các giảng viên Khoa Ngoại Ngữ. 

Chương trình giúp giảng viên ngoại ngữ nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu về chuẩn đầu ra cho sinh viên Duy Tân trong thời gian tới.

Được biết, các giảng viên Khoa Ngoại Ngữ phụ trách lớp tập huấn đợt này đã được tham dự bồi dưỡng về kỹ năng giảng dạy theo định hướng TOEIC tại IIG Việt Nam trước đó.

(Truyền Thông)