English

Thể Thao - Văn hóa

Triển lãm sách tại thư viện

Nhân “Ngày đọc sách và bản quyền thế giới 23-4”, từ ngày 21/04/2010 đến ngày 28/04/2010, Thư viện Đại học Duy Tân đã tổ chức triển lãm sách mới  tại Phòng 601 (K7/25 Quang Trung). Triển lãm giới thiệu và trưng bày  hơn 600 đầu sách mới, phong phú về nội dung  thuộc các chuyên ngành đào tạo của trường.  Trong dịp này Thư viện còn giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về phương pháp đọc sách hiệu quả để tham khảo.
 
 
Quầy triển lãm sách tại cơ sở 5A Quang Trung
 
Triển lãm sách là một hoạt động có ý nghĩa trong việc khuyến khích phát triển văn hóa đọc tại Trường, là cơ hội cho bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu  mới của Thư viện.

Được biết, trong thời gian qua nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên và CBNV có môi trường học tập, giảng dạy và nghiên cứu tốt, lãnh đạo nhà trường đã không ngừng quan tâm và đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất Thư viện hiện đại, ứng dụng tin học hóa trong công tác thư viện, xây dựng đội ngũ cán bộ thư viện chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhà trường kịp thời tăng cường bổ sung sách mới đảm bảo cho công tác học tập, nghiên cứu trong toàn trường.

(Thư Viện)