English

Nghiên cứu

Hội thảo “Công nghệ vật liệu Nano, thiết bị và phân phối thuốc”

Chiều ngày 05/10/2010, Khoa Y Dược-Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Công nghệ vật liệu nano, thiết bị và phân phối thuốc”. Tham dự hội thảo có TS. K.S. Prasad, giảng viên Trường...