English

Tags: tài chính ngân hàng

Cơ hội nhận bằng Thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng

Cơ hội nhận bằng Thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng

14/07/2010

Trong những năm gần đây ngoài việc tăng cường hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới, Đại học Duy Tân còn có xu hướng liên kết với các đại học có uy tín trong nước để nâng cao chất lượng...

Chuyến Thực tế của Sinh viên Duy Tân tại Furama Resort Danang

Chuyến Thực tế của Sinh viên Duy Tân tại Furama Resort Danang

21/05/2013

Dưới sự hướng dẫn của ThS. Đoàn Thị Thúy Hải (giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân), 24 sinh viên thuộc các chuyên ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng đã có chuyến...

Hội thảo Ngành Tài chính-Ngân hàng “Để kiến thức không còn là sách vở”

Hội thảo Ngành Tài chính-Ngân hàng “Để kiến thức không còn là sách vở”

15/10/2013

Sáng ngày 13/10/2013, Khoa Đào tạo Quốc tế-Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Để kiến thức không còn là sách vở” cho sinh viên ngành Tài chính-Ngân hàng tại Hội trường 713-K7/25 Quang Trung...

Lễ phát bằng Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng

Lễ phát bằng Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng

02/12/2013

Sáng 30/11/2013, tại Phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân liên kết với Học viện Tài chính Hà Nội tổ chức Lễ phát bằng Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng cho học viên Khóa 20 (2011-2013)...

Trải nghiệm Kiến thức Mới cùng Sinh viên ngành Tài chính-Ngân hàng PSU

Trải nghiệm Kiến thức Mới cùng Sinh viên ngành Tài chính-Ngân hàng PSU

14/03/2014

Sáng ngày 13/3/2014, Khoa Đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Mối quan hệ giữa gói khen thưởng nhà quản lý cấp cao với chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu” cho sinh viên...

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng về thăm Đại học Duy Tân

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng về thăm Đại học Duy Tân

27/07/2017

Chiều ngày 29/7/2017, hơn 30 cựu sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng niên khóa 2003-2007 đã trở về Đại học Duy Tân sau 10 năm rời xa mái trường đại học. Các cựu sinh viên đến từ...