English

Tags: Seminar

Seminar của Khoa Xây dựng - Đại học Duy Tân

21/06/2015

Sáng ngày 20/6/2015, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Tính toán hệ khung chịu tác động dưới dạng phá hủy đột ngột các phân tử...

Seminar “Kỹ thuật Chế tạo kính Thiên văn Vô tuyến”

17/10/2015

Sáng ngày 15/10/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Kỹ thuật chế tạo Kính thiên văn vô tuyến” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Seminar có sự tham dự của ...

Seminar về Vật liệu sợi chống đạn của Khoa Xây dựng tại Đại học Duy Tân

30/12/2015

Sáng ngày 30/12/2015, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Phương pháp tiên tiến xác định ứng xử động học của vật liệu sợi dưới tác dụng của ...

Seminar: “Một số hướng nghiên cứu của Ubiquitous Computing Lab”

06/01/2016

Sáng ngày 7/1/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar: “Một số hướng nghiên cứu của Ubiquitous Computing Lab” tại phòng 706 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Seminar “Một số Nghiên cứu về Vật liệu và Kết cấu đường”

07/01/2016

Sáng ngày 8/1/2016, Khoa Xây dựng - Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Một số nghiên cứu về vật liệu và kết cấu đường” tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Seminar “Văn hóa Dân gian Mỹ” tại Đại học Duy Tân

21/03/2016

Sáng ngày 16/3/2016, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Văn hóa Dân gian Mỹ” tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đến dự Seminar có GS. TS. Craig Hergert...

Sinh viên Duy Tân hào hứng với Seminar “Khởi nghiệp Dễ hay Khó !”

13/04/2016

Ngày 9/4/2016 Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Khởi nghiệp Dễ hay Khó !” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia của ông Huỳnh Bảo Toàn..

Seminar “Code for Better Life”

05/06/2016

Chiều ngày 2/6/2016, Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Duy Tân phối hợp với SIOUX Việt Nam tổ chức Seminar “Code for better life” tại Hội trường 713 - Cơ sở số 3 Quang Trung...

Seminar Phân tích Biểu hiện Khác biệt các Gen Chịu hạn ở Đậu tương

01/09/2016

Sáng ngày 29/8/2016, Trung tâm Sinh học Phân tử Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Phân tích biểu hiện khác biệt của tập hợp các gen GmNAC chịu hạn của cây Đậu tương Việt Nam”...

Seminar "English Scholarship and International Internship Program"

29/09/2016

Sáng ngày 12/10/2016, Khoa Đào tạo Quốc tế Đại học Duy Tân phối hợp với Công ty MGM Technology (Đức) tổ chức Semimar “English Scholarship and International Internship Program”...