English

Tags: Seminar

Sinh viên Duy Tân hòa mình vào Sự kiện Info Seminar “AI IS NOW”

23/05/2019

Nhằm giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ vai trò của công nghệ AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) và bối cảnh công nghệ AI tại Việt Nam, tối ngày 20/5/2019, Kambria phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Đại học Duy Tân cùng tổ chức seminar “AI IS NOW”...