English

Tags: Nghiên cứu sinh

Gặp mặt các Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh tại Đại học Duy Tân

Gặp mặt các Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh tại Đại học Duy Tân

18/05/2009

Sáng ngày 16 tháng 05 năm 2009, tại phòng họp 184 Nguyễn Văn Linh, Phòng Tổ Chức phối hợp với Công đoàn Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các thầy cô là Tiến sĩ, nghiên cứu sinh...

Những phát hiện mới về cơ chế phân tử kiểm soát quá trình sinh trưởng và phát triển lá ở Arabidopsis thaliana

Những phát hiện mới về cơ chế phân tử kiểm soát quá trình sinh trưởng và phát triển lá ở Arabidopsis thaliana

05/07/2012

Ngày 4/7/2012, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển - Đại học Duy Tân tổ chức seminar khoa học “Điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển lá bằng các nhân tố phiên mã ở Arabidopsis thaliana”...

Lễ Khai giảng Đào tạo Tiến sĩ Khóa 4 và Thạc sĩ Khóa 15

Lễ Khai giảng Đào tạo Tiến sĩ Khóa 4 và Thạc sĩ Khóa 15

16/01/2017

Sáng ngày 15/1/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng đào tạo Tiến sĩ Khóa 4 và Thạc sĩ Khóa 15 tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...