English

Tags: Đại học Trực tuyến

Đại học Duy Tân: Ra mắt Chương trình Cử nhân Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Duy Tân: Ra mắt Chương trình Cử nhân Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh

11/04/2012

Chiều ngày 07/04/2012 chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến (E-learning) của Đại học Duy Tân đã chính thức ra mắt và khai giảng khóa đầu tiên cho gần 50 sinh viên tại Tp. Hồ Chí Minh...

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

04/03/2013

Sáng ngày 3/3/2013, tại Hội trường 1101 - cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Trung tâm E-University, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng khóa X19 chương trình đào tạo cử nhân Đại học trực tuyến...

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến

01/07/2013

Sáng ngày 29/6/2013, Trung tâm eUniversity - Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến E-learing khóa X19 lần thứ 3 tại Hội trường 1101...

Lễ khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X19 đợt 4

Lễ khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X19 đợt 4

08/10/2013

Sáng 6/10/2013, tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X19 đợt 4. Đây là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của Duy Tân nhằm đa dạng...

Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến ngành Ngôn Ngữ Anh Khóa X27

Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến ngành Ngôn Ngữ Anh Khóa X27

10/07/2021

Thực hiện chủ trương mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục trong cả nước và góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, sáng ngày 10/7/2021, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2...