Tin tức Tuyển sinh


Phạt trường Đại học sai phạm trong tuyển sinh năm 2012

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT
Theo kết luận thanh tra, có năm trường không đạt cả hai tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng: ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, CĐ Thương mại; 13 trường không đạt chỉ tiêu về đội ngũ giảng viên: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh, ĐH Chu Văn An, ĐH Công nghiệp Việt Hưng, ĐH Tây Bắc, CĐ Kỹ thuật Y tế 2, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Cửu Long, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu.
 

Trường ĐH Văn Lang là một trong những trường sai phạm trong tuyển sinh năm 2012. Ảnh: HTD 
 
Kế hoạch tuyển sinh năm 2012, Bộ GD&ĐT cho phép các trường tự xác định chỉ tiêu dựa trên năng lực thực tế về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng. Tuy nhiên, hàng loạt trường đã xác định chỉ tiêu vượt xa so với năng lực của mình. Trong số này có trường tuyển vượt cả chỉ tiêu tự xác định: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Quy Nhơn, CĐ Công Thương TP.HCM, CĐ Kỹ thuật Y tế 2, CĐ Thương mại; có trường tuyển được rất ít thí sinh: CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (89%), ĐH Công nghiệp Việt Hưng (30,5%), CĐ Bách khoa Đà Nẵng (57%), ĐH Yersin Đà Lạt (19,5%), ĐH Nguyễn Trãi (36,6%), ĐH Chu Văn An (15,5%). Riêng Trường ĐH Lương Thế Vinh không tuyển được sinh viên nào.

 

Ngoài ra còn có năm trường khác đã xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh là ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Cửu Long, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi.

 

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên: ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Quy Nhơn, CĐ Công Thương TP.HCM, CĐ Thương mại, ĐH Nội vụ.

 

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ sẽ gửi văn bản cảnh báo đối với các trường ngoài công lập và xem xét việc xác định chỉ tiêu trong năm 2013. Cụ thể, ngoài việc cảnh báo bằng văn bản, Bộ sẽ gửi UBND tỉnh (thành phố) liên quan theo dõi, hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu các trường sau tiếp tục tái phạm vào năm 2013: ĐH Văn Lang, CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Chu Văn An.

 

Một số trường sẽ bị giảm chỉ tiêu trong năm 2013: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Văn Lang, CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, CĐ Công Thương TP.HCM, CĐ Thương mại, CĐ Công nghiệp Việt Hưng, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Bắc, CĐ Kỹ thuật Y tế 2, ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh, ĐH Nội vụ, ĐH Chu Văn An, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Yersin Đà Lạt, CĐ Bách khoa Đà Nẵng.

 

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, Bộ sẽ giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu đối với ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Cửu Long, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi.

 

QUỐC VIỆT

Nguồn: phapluattp.vn 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.