Tin tức Tuyển sinh


Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT
      Năm 1996, Chi bộ Đảng đầu tiên của Trường Đại học(ĐH) Duy Tân chỉ có 3 đảng viên, đến nay đã phát triển thành 4 Đảng bộ với 4 chi bộ gồm 77 đảng viên, trong đó 1 chi bộ sinh viên  với 31 đảng viên. Từ nhiều năm qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng góp phần cho sự phát triển không ngừng của tổ chức Đảng ở đây. ĐH Duy Tân ngày càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục ngoài công lập.

 
Buổi lễ kết nạp đảng viên mới là sinh viên
    Trước đây chúng tôi cũng có kế hoạch xây dựng một chương khác với tổ chức Đảng ở trường công lập, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng ở ĐH Duy Tân thực hiện theo Qui định 163/QĐ-TW (ngày 15-4-2006) nhưng có nhiều thuận lợi. Bí thư Đảng ủy là ông Lê Công Cơ, một đảng viên kỳ cựu, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), vừa là Hiệu trưởng. Đảng ủy bố trí cán bộ tổ chức bộ máy chuyên trách công tác đảng, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Vận dụng Quy định 163/QĐ-TW, Đảng ủy xây dựng và thống nhất với HĐQT về quy chế làm việc của Đảng ủy cũng như mối quan hệ giữa Đảng ủy với HĐQT và Hiệu trưởng. Theo đó, tổ chức Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên về công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các đoàn thể và phát triển đảng viên. Đảng ủy có vai trò quan trọng tham gia với HĐQT và Hiệu trưởng xây dựng nghị quyết về mục tiêu, định hướng phát triển của trường, công tác tổ chức cán bộ. Ông Nguyễn Đức Thạnh, phó Bí thư Đảng ủy cho biết: Trên cơ sở nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy có nghị quyết cụ thể về nhiệm vụ từng năm học. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, các chi bộ cơ sở tổ chức và duy trì sinh hoạt bảo đảm 3 tính chất: Lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Chi bộ phòng, khoa tập trung vào nội dung nâng cao nhận thức chính trị của từng đảng viên, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, nòng cốt của đảng viên trong hoạt động chuyên môn và các phong trào của trường. Qua sinh hoạt, thực hiện tự phê bình và phê bình đã nâng cao chất lượng đảng viên, làm chuyển biến trong chất lượng giảng dạy, nhất là thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục đại học: Giảng dạy trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng uy tín về chất lượng trong xu thế cạnh tranh về đào tạo. Vai trò của đảng viên được phát huy có hiệu quả trong phòng chống bệnh thành tích trong giảng dạy, tiêu cực trong tuyển sinh. Những đối tượng được cấp ủy lựa chọn bồi dưỡng phát triển Đảng và giới thiệu với HĐQT đưa vào diện quy hoạch cán bộ đều đáp ứng về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn. Do đó những đảng viên mới trong những năm gần đầy đều có trình độ học vấn từ thạc sỹ trở lên.

   Sinh hoạt của chi bộ khối sinh viên bám vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng, kết quả học tập nghiên cứu khoa học và rèn luyện đạo đức. Các đảng viên sinh viên luôn có ý thức là tấm gương về nỗ lực thành đạt thành tích trong học tập, tham gia hoạt động Đoàn, phong trào Hội sinh viên và công tác xã hội. Kết quả học tập hằng tháng, mỗi học kỳ đều được công khai trước chi bộ để tập thể nhận xét, phê bình, góp ý. Đối tượng để cấp ủy bồi dưỡng phát triển Đảng là những sinh viên duy trì liên tục thành tích học tập khá trở lên, đồng thời là nhân tố tích cực trong các phong trào, hoạt động của trường. Đến nay Đảng bộ ĐH Duy Tân đã phát triển đảng viên trong 22/32 đơn vị đầu mối trực thuộc. Đa số đảng viên thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong hoạt động của đơn vị, của trường. Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn hóa ngày càng tăng, 62% giảng viên có học vị thạc sỹ trở lên.

   Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức Công đoàn, Đoàn trường hoạt động có nhiều khởi sắc. Vai trò Công đoàn tham gia quản lý ngày càng rõ nét và phát huy tác dụng. Đoàn trường liên tục 3 năm liền (2005 - 2007) được Thành Đoàn Đà Nẵng công nhận vững mạnh suất sắc. Ba năm liên tục (2005-2007) Đảng bộ ĐH Duy Tân có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 6 đảng viên tiêu biểu xuất sắc.
                                                                                                                                                                        Đoàn Sơn
                                                                                                            * Trích từ báo Đà Nẵng số ra ngày 15-12-2008

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.