Tin tức Tuyển sinh


Bộ Giáo dục & Đào tạo lại quy định cách tính mới về điểm xét tuyển

 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2013 - Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

 
Theo đó, việc xác định điểm xét tuyển của thí sinh có thể thực hiện cách tính như sau:

 

Xác định điểm xét tuyển của thí sinh có tính đến hệ số của môn thi chính (bằng tổng điểm của 3 môn thi trong đó môn thi chính được nhân hệ số 2) và làm tròn theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; Quy đổi điểm xét tuyển của thí sinh về hệ 30 điểm bằng cách lấy điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo quy định, nhân với 3, chia cho 4 và làm tròn đến hai chữ số thập phân; Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm quy đổi về hệ 30 điểm và điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng nếu có) được quy định tại Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành. Sau khi xác định điểm xét tuyển của thí sinh theo cách tính trên thì tổ chức xét tuyển như đối với ngành không quy định môn thi chính.

 

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngay sau khi ban hành văn bản này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết so với quy định về nhân hệ số điểm ưu tiên đối với những ngành có môn thi chính (trong kết luận của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào) được ban hành trước đó thì không khác nhau về bản chất. Tuy nhiên, quy định mới này cho phép các trường có môn thi chính có thể thực hiện theo cách tính mới hoặc vẫn giữ nguyên cách tính cũ là không nhân hệ số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

 

Vũ Thơ
Nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140815/bo-gd-dt-lai-quy-dinh-cach-tinh-moi-ve-diem-xet-tuyen.aspx

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.