Tin tức Tuyển sinh


Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 3 mức điểm sàn Đại học 2014

Các mức điểm này nhằm đáp ứng tính đa dạng về yêu cầu chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo.
 
Các mức điểm tối thiểu xét tuyển đại học (mức điểm dành cho HSPT-KV3):

 

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

Mức 3

13

13

14

13

13

Mức 2

14

14

15

14

14

Mức 1

17

17

18

17

17


Mức điểm tối thiểu xét tuyển cao đẳng (mức điểm dành cho HSPT-KV3):

 

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

Mức điểm

10

10

11

10

10

 

Việc đưa ra nhiều mức điểm xét tuyển cơ bản nhằm mục đích đáp ứng tính đa dạng về yêu cầu chất lượng đầu vào của các cơ sở giáo dục ĐH và từng bước góp phần thực hiện phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH.

 
Nguồn: http://thongtintuyensinh.vn/Bo-GDDT-cong-bo-3-muc-diem-san-dai-hoc-2014_C212_D10339.htm

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.