Ban Sau Đại Học

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ

Đại học Duy Tân không chỉ chú trọng đào tạo bậc Đại học mà còn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các Học viên, Nghiên cứu sinh lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ở bậc Sau Đại học. Hàng năm, đông đảo các Học viên, Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ và Luận án Tiến sĩ, cầm trên tay tấm “bằng đỏ” danh giá. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cán bộ, giảng viên với tâm huyết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho đất nước. 
 
Cùng xem những khoảnh khắc bảo vệ Luận văn Thạc sĩ và Luận án Tiến sĩ tại Đại học Duy Tân:
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ & Luận văn Thạc sĩ

THÔNG TIN BAN SAU ĐẠI HỌC

Con số Thống kê
 • Tuyển sinh và Đào tạo: Đã tuyển 24 Khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ với trên 2.800 học viên và 10 Khóa đào tạo trình độ Tiến sĩ với trên 65 nghiên cứu sinh.

  17 Khóa Cao học tốt nghiệp với trên 1.630 học viên ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Tài chính Ngân hàng, Quan hệ Quốc tế, Kế toán, Luật Kinh tế, Kỹ thuật Điện tử và Tổ chức Quản lý Dược.

Thông tin về Ban
 • Năm Thành lập: 2009

 • Địa chỉPhòng 101, 254 (182 số cũ) Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 104) - 0236.3650.403 (114) - 0236.3652.608

  Email: sdh@duytan.edu.vn

  Website: https://sdh.duytan.edu.vn

   

Thông tin Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Mỗi năm 2 đợt vào Tháng 06 và Tháng 11

  Thời gian nhập học: Tháng 07 và tháng 12 Hàng năm

   

 • Thông tin chi tiết về tuyển sinh sau đại học, xem tại website https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111