English

Đoàn Thể

Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân

Chiều ngày 2/6/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 25/1/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị” diễn ra tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.
 
Đảng ủy nhận thức rất sâu sắc một khi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nhận thức đúng thì việc tổ chức thực hiện sẽ thành công. Do vậy, Đảng ủy đã phối hợp với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác tổ chức triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Tp. Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Quận ủy Hải Châu, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai đầy đủ các kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và chủ trưởng nhiệm vụ của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho cán bộ, Đảng viên, giảng viên và sinh viên quán triệt và thực hiện. Mặt khác Đảng ủy đã xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, giáo dục truyền thống và lòng yêu nước, yêu trường cho cán bộ Đảng viên, giảng viên và sinh viên, nhận thức và triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của nhà trường, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên nói chung và của Đảng bộ, của Nhà trường nói riêng.
 
Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân
AHLĐ.NGƯT Lê Công Cơ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu 
 
Kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đại học Duy Tân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. 
 
Điển hình như:
   Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Đại học Duy Tân là 1 trong 20 trường đại học đầu tiên trong cả nước và là trường đại học ngoài công lập đầu tiên được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục từ năm 2017 và kiểm định chu kỳ 2 vào năm 2022; có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế. 
- Nhà trường nằm trong top các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới như: Top 401-500 trên Times Higher Education (THE); Top 317 các trường đại học toàn cầu năm 2023 theo U.S.News & World Report; Top 1000 trường đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings;…
- Công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu, sinh viên tốt nghiệp có việc làm với tỉ lệ cao. 
- ĐH Duy Tân đào tạo các hệ chính quy, từ xa, liên thông với 10 ngành trình độ Tiến sĩ, 14 ngành trình độ Thạc sĩ, 47 ngành trình độ đại học; hệ liên thông chính quy 7 ngành; hệ văn bằng hai 2 ngành; hệ từ xa 7 ngành và liên kết đào tạo với nước ngoài dưới hình thức: du học tại chỗ hay liên kết cùng các đại học của Hoa Kỳ, Anh Quốc,…
- Nhà trường đã có rất nhiều công trình và bài báo công bố quốc tế, nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, nghị định thư, cấp tỉnh; có các bằng độc quyền sáng chế và chứng nhận giải pháp hữu ích, chứng nhận được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Nhà trường đã xây dựng được 2 tạp chí Khoa học và Công nghệ, trong đó có 1 Tạp chí được liệt kê vào danh mục SCOPUS (2021) và lọt vào Q3 trên SCImago.
- Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các đối tác đã ký kết.
- Công tác xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và hiện đại. Nhà trường đã trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu dạy và học.
- Công tác tài chính thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, địa phương, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên.
- Mục tiêu phấn đấu xây dựng trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân và Đảng bộ trường Đại học Duy Tân trở thành Đảng bộ Đại học Duy Tân.
-
 
  Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị:
- Đảng ủy triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ từ việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục.
- Rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên và công tác phát triển Đảng viên mới, bổ sung một số nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi mong rằng Đại học Duy Tân thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đã đề ra để phát triển Đại học Duy Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
 
Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân
Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi
chúc mừng kết quả Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đạt được
 
Trong khuôn khổ của buổi làm việc, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về việc triển khai hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 25/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị”. Thường trực Đảng ủy đã rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giảng viên trí thức của trường không có trí thức bất mãn, cơ hội chính trị.
 
Khép lại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu tập trung xây dựng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển Trường trong giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Toàn Đảng bộ nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ và nhà trường phát triển bền vững.
 
(Truyền Thông)