English

Đại học

Tập huấn về Thực hành Nghiên cứu Lâm sàng tốt và Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học

Chiều ngày 12/1/2023, Trường Y Dược thuộc Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” cho các cán bộ, giảng viên tại số 3 Quang trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi tập huấn góp phần giúp những cán bộ giảng viên hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Sức khỏe hiểu sâu về những vấn đề như: đạo đức trong nghiên cứu, tránh được những vi phạm quyền con người, đồng thời, nâng cao chất lượng, tính khách quan khoa học của các nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình nghiên cứu theo các nguyên tắc GCP.
 
Tập huấn về Thực hành Nghiên cứu Lâm sàng tốt và Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học
Các cán bộ, giảng viên tham gia
tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”
 
Tham dự buổi tập huấn có TS.BS. Hoàng Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược, TS.BS. Đinh Đạo - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, các giảng viên thuộc Khoa Dược, Khoa Răng-Hàm-Mặt, Khoa Điều dưỡng, Khoa Y và cán bộ thuộc Trung tâm Mô phỏng Tiền lâm sàng, Phòng Khoa học Công nghệ, Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu Hà Nội,…
 
Phát biểu tại buổi tập huấn, TS.BS. Hoàng Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược nhấn mạnh: “Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là vô cùng cần thiết và bổ ích. Việc tiếp cận với các kiến thức này giúp cho người nghiên cứu hiểu về chức trách, vai trò, nhiệm vụ và những cơ sở pháp lý của việc thành lập cũng như quy trình hoạt động, đánh giá, quản lý hồ sơ của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học. Hy vọng rằng buổi tập huấn có thể cung cấp cho các cán bộ, giảng viên những thông tin hữu ích nhất, mang đến hiệu quả trong công tác thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao.
 
Tập huấn về Thực hành Nghiên cứu Lâm sàng tốt và Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học
TS.BS. Hoàng Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược phát biểu
 
Với phần trình bày của TS.BS. Đinh Đạo, các cán bộ và giảng viên đã được nắm bắt kỹ lưỡng thông tin cơ bản của thực hành lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học. Trong đó, nguyên tắc vàng ở nghiên cứu lâm sàng bao gồm: Số liệu được ghi chép trong phiếu thu thập số liệu (CRF) phải nhất quán với các tài liệu nguồn, bất kỳ sự khác biệt số liệu nào đều phải được giải thích đầy đủ, tuân thủ nhất quán nguyên tắc ALCOA + C (A - Attributable, ai viết; L - Legible, đọc được; C - Contemporanous, số liệu có được ghi nhận vào thời điểm tiến hành nghiên cứu không; O - Original, bản gốc hay sao chép; A - Accurate, chính xác; C - Complete, hoàn thiện). Bên cạnh đó, TS.BS. Đinh Đạo còn đề cập đến trách nhiệm của nhà nghiên cứu sẽ phải nộp những gì, yêu cầu đề cương ra sao, chỉnh sửa và lưu giữ tài liệu nguồn như thế nào,… đồng thời, còn cho biết về trách nhiệm của Tổ thư ký Hội đồng cũng như trách nhiệm của Hội đồng. 
 
Thông qua buổi tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”, các cán bộ, giảng viên được mổ xẻ những tình huống bổ ích và vô cùng thực tế. Hơn hết còn nắm bắt đầy đủ được quy trình nghiên cứu theo các nguyên tắc GCP, góp phần nâng cao chất lượng, tính khách quan khoa học cho các nghiên cứu trong tương lai.
 
(Truyền Thông)