English

Đoàn Thể

Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu

Gần 1.000 sinh viên Đại học Duy Tân đã tham gia hoạt động “Hiến máu nhân đạo” vào sáng ngày 10/5/2022. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên, được tổ chức thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Trong những năm qua, Đại học Duy Tân được biết đến là một trong những trường đại học đi đầu trong việc hưởng ứng tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đặc biệt đối với hoạt động hiến máu nhân đạo. 
 
Với thông điệp “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”, hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người bệnh với phương châm sống tích cực của các bạn trẻ hiện nay. Hiến máu ngoài góp phần thực hiện những việc ý nghĩa, còn giúp người hiến máu phải ý thức giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt lành mạnh để đủ tiêu chuẩn tham gia hiến máu.
 
Với gần 400 đơn vị máu được thu nhận, lượng máu này sẽ bổ sung vào các Ngân hàng máu cho Bệnh viện Đà Nẵng, giúp giảm bớt các khó khăn, áp lực của ngành y tế Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.
 
Cùng xem lại hình ảnh Hiến máu nhân đạo sáng ngày 10/5 của sinh viên Đại học Duy Tân:
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
Sinh viên Duy Tân với Ngày hội Hiến máu
 
(Truyền Thông)