English

Đoàn Thể

Lớp Tuyên truyền Pháp luật cho Đoàn viên Công đoàn tại Đại học Duy Tân

Ngày 8/9/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Duy Tân phối hợp với Liên đoàn Lao động Tp. Đà Nẵng tổ chức Lớp Tuyên truyền pháp luật cho Đoàn viên - Người lao động tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. 
 
Hai báo cáo viên của Lớp Tuyên truyền là đồng chí Văn Phú Long - Trưởng Phòng thu Bảo hiểm Xã hội thành phố báo cáo về Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và đồng chí Cù Đình Thi - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố báo cáo về Luật Lao động. Lớp tuyên truyền diễn ra với sự có mặt của đông đủ Đoàn viên Công đoàn nhà trường. 

 Lớp Tuyên truyền Pháp luật cho Đoàn viên Công đoàn tại Đại học Duy Tân
Đồng chí Văn Phú Long - Trưởng Phòng thu BHXH thành phố
báo cáo về luật BHXH
 
Báo cáo về luật BHXH, đồng chí Văn Phú Long trình bày về những vấn đề được cán bộ nhân viên nhà trường quan tâm như: Mức lương tối thiểu, các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia BHXH bao gồm chế độ Ốm đau, chế độ Thai sản, chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ Hưu trí, chế độ Tử tuất. Ở chế độ Hưu trí, từ 1/1/2018, lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%; đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay. Hiện lao động nam đóng 15 năm BHXH hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ 1/1/2018, để hưởng mức trên, lao động nam phải đóng đủ 16 năm, tới 2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới được hưởng mức 45%. Muốn hưởng lương hưu ở mức tối đa 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm 35 năm, thay vì 30 năm như hiện nay. 
 
 Lớp Tuyên truyền Pháp luật cho Đoàn viên Công đoàn tại Đại học Duy Tân
 Đông đảo Đoàn viên Công đoàn của Đại học Duy Tân tham dự lớp Tuyên truyền
 
Về Chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT), Báo cáo viên nêu ra những điểm mới cơ bản của bộ luật 2017, về mức hưởng khi khám chữa bệnh, quyền lợi khi sử dụng BHYT. Đặc biệt, khuyến khích việc đóng BHYT theo Hộ gia đình vì trong hộ gia đình, người đầu tiên mua sẽ đóng 100% mệnh giá, người thứ hai đóng 70%, người thứ ba đóng 60%, người thứ 4 đóng 50%. Từ người thứ 5 trở lên, chỉ phải đóng 40%. Mức đóng BHYT hàng tháng của người lao động bằng 45% mức tiền lương hàng tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Khi tham gia BHYT, người lao động được cấp thẻ BHYT, được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.
 
Báo cáo về Luật Lao động, đồng chí Cù Đình Thi trình bày về Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 thay thế cho Bộ Luật Lao động năm 2012. Trong đó, đồng chí Cù Đình Thi giới thiệu một cách chi tiết các nội dung về hợp đồng lao động, thử việc, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động... Đối với quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có thể nghỉ việc sau khi báo trước với cơ quan làm việc với khoảng thời gian quy định: 45 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 30 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, 5 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động theo mùa.
 
Buổi tuyên truyền với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Đoàn viên Công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các Tổ chức Công đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố. Việc công đoàn viên nắm bắt và hiểu rõ được các quy định pháp luật về lao động không chỉ đảm bảo quyền lợi cho chính mình, mà còn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Tổ chức Công đoàn.

(Truyền Thông)