English

Giấc mơ Duy Tân

ĐH Duy Tân báo cáo tại Hội nghị Công tác Thanh tra Giáo dục Toàn quốc

Sáng 19/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Trực tuyến Công tác thanh tra giáo dục toàn quốc lần thứ I với 63 điểm cầu. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chủ trì Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Địa phương. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Đại học Duy Tân là đơn vị duy nhất (cũng là cơ sở giáo dục đại học Ngoài công lập duy nhất của cả nước) có báo cáo tham luận tại Hội nghị.
 
 
 Hội nghị Trực tuyến Công tác thanh tra giáo dục toàn quốc lần thứ I 
 
Tại Hội nghị, 10 tham luận của các tỉnh, thành phố đã nêu bật các nội dung như: Đổi mới tổ chức hoạt động của các Đoàn Thanh tra giáo dục; Công tác xây dựng lực lượng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thanh tra và cộng tác viên thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giải quyết các vấn đề bức xúc; Hoạt động thanh tra liên kết đào tạo trong các cơ sở giáo dục,… 
 
Tại điểm cầu Đà Nẵng, ThS. Trần Văn Hùng - Trưởng Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân đã trình bày tham luận “Kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ tại Trường Đại học Duy Tân”. Tham luận đã giới thiệu về Tổ chức thanh tra nội bộ Trường Đại học Duy Tân cùng những kinh nghiệm mà Phòng Thanh tra đã tích lũy được sau nhiều năm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu Đại học Duy Tân giao phó. Theo đó, Phòng Thanh tra đã tiến hành xây dựng Hệ thống quy trình thanh tra trong đó có các quy trình quan trọng như Quy trình hoạt động của Đoàn Thanh tra nội bộ, Quy trình giải quyết khiếu nại/tố cáo, Quy trình thanh tra thi,… 
 
Với việc liên tục kiểm tra, nắm bắt thông tin được thực hiện thường xuyên trong hoạt động thanh tra nội bộ, công tác thanh tra đã hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý của Hiệu trưởng, là cơ sở để uốn nắn, xử lý sai sót hoặc phục vụ cho cuộc thanh tra…
 
Công tác thanh tra nội bộ của Đại học Duy Tân về cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện tại của nhà trường. Cùng với việc Đại học Duy Tân quan tâm triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thanh tra thì chính bản thân các chuyên viên sẽ phải đầu tư nghiên cứu và đổi mới hơn nữa các phương thức hoạt động để có thể nắm bắt đầy đủ và sâu sát các lĩnh vực công tác của Nhà trường đồng thời tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập giáo dục quốc tế của trường trong tương lai.
 
(Truyền Thông)