English

Giấc mơ Duy Tân

Hội thảo “Giáo dục nhân văn cho Sinh viên Đại học Việt Nam trong thời đại mới”

Ngày 29/09/2010, tại cơ sở K7/25 Quang Trung, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Giáo dục nhân văn cho Sinh viên Đại học Việt Nam trong thời đại mới”.

Tham dự hội thảo có hơn 20 Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân.
 
 
Thầy Lê Công Cơ phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, đa số các tham luận đều cho rằng trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế nước ta cần được cung cấp một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, hệ thống giáo dục Việt Nam đi theo xu hướng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và kỹ thuật cao nhưng chưa thực sự chú trọng đào tạo con người mang tính nhân văn. Trong khi đó con đường giáo dục nhân văn, như là một nhu cầu tất yếu tồn tại và phát triển song song với trình độ khoa học kỹ thuật. Nó là nền tảng cho sự phát triển toàn diện, bền vững của từng cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Giáo dục nhân văn cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu cấp thiết nhằm góp phần xây dựng và vun đắp nên những thế hệ sinh viên Việt Nam hoàn thiện về mặt nhân cách với những giá trị nhân văn dân tộc và nhân loại phù hợp với khả năng tri thức được tiếp nhận từ thế giới. Các Giáo sư, Tiến sĩ cũng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Trường Đại học Duy Tân trong việc thực hiện giáo dục nhân văn cho sinh viên trong giao đoạn hiện nay và xem đây như là phát súng lệnh đầu tiên của các Trường Đại học trong cả nước tạo nên một phong trào giáo dục nhân văn trong sinh viên.

Hội thảo là tiến đề để thầy và trò Trường Đại học Duy Tân hướng tới xây dựng một nhà trường “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn-hiện đại”.

(Truyền Thông)