English

Giấc mơ Duy Tân

Giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học Việt Nam trong thời đại mới

 
Đông đảo Cán bộ Giảng viên & Sinh viên đến tham dự hội thảo
 
(Cadn.com.vn)-Đó là chủ đề hội thảo được tổ chức tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) ngày 29-9. Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng một nhà trường “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm trên nền nhân văn-hiện đại”, là tiền đề để Đại học Duy Tân hướng tới xây dựng một trường đại học hiện đại, dựa trên nền tảng nhân văn trong giai đoạn mới. Nhiều tham luận tại hội thảo cho rằng, trong tiến trình CNH-HĐH đất nước, nền kinh tế nước ta cần được cung cấp một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, trong những năm qua, hệ thống giáo dục Việt Nam đi theo xu hướng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và kỹ thuật cao nhưng chưa thực sự chú trọng đào tạo con người mang tính nhân văn. Giáo dục nhân văn cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu cấp thiết nhằm góp phần xây dựng và vun đắp nên những thế hệ sinh viên Việt Nam hoàn thiện về mặt nhân cách với những giá trị nhân văn dân tộc và nhân loại phù hợp với khả năng tri thức được tiếp nhận từ thế giới.

(Anh Tuấn-Theo http://cadn.com.vn/News/Giao-Duc-Y-Te/2010/9/30/49143.ca)