English

Tags: cứu trợ

Hơn 3,5 tấn hàng cứu trợ nhân dân vùng bão lũ

Hơn 3,5 tấn hàng cứu trợ nhân dân vùng bão lũ

16/10/2009

Ngày 15-10, đoàn cứu trợ trường ĐH Duy Tân đã trao hơn 3,5 tấn hàng (gồm 3 tấn gạo, 3000 tập vở, 1000 cây bút, nhiều quần áo…) cho các gia đình và học sinh bị thiệt hại nặng nề...

Sinh viên vùng bão lũ được nợ học phí 4 năm

Sinh viên vùng bão lũ được nợ học phí 4 năm

16/10/2009

Ngày 15/10/2009, cán bộ, sinh viên Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại hai xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành (Quảng Nam)...

Thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 9

Thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 9

19/10/2009

Ngày 15/10/2009, đoàn cứu trợ đồng bào bão lụt Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại hai xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành...

ĐHDT: Tiếp tục cứu trợ đồng bão lũ lụt

ĐHDT: Tiếp tục cứu trợ đồng bão lũ lụt

25/11/2009

Sau cứu trợ tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Trường Đại học Dân lập Duy Tân đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 11 tại Trường trung học...