English

Tags: Nam Hải Resort

Nam Hải Resort “đặt hàng” sinh viên du lịch tại Duy Tân

Nam Hải Resort “đặt hàng” sinh viên du lịch tại Duy Tân

20/11/2010

Sáng ngày 20/11/2010, tại cơ sở K7/25 Quang Trung, trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về tuyển dụng, đào tạo và nghiên cứu khoa học với công ty Nam Hải Resort...

Hợp tác đào tạo - Tuyển dụng - Nghiên cứu khoa học giữa ĐH Duy Tân và Nam Hải Resort

Hợp tác đào tạo - Tuyển dụng - Nghiên cứu khoa học giữa ĐH Duy Tân và Nam Hải Resort

22/11/2010

Trong những năm gần đây vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên luôn là lĩnh vực được quan tâm ở nhiều trường Đại học. Một trong những vấn đề cho thấy chất lượng đào tạo...

Sinh viên Đà Nẵng tiếp cận với các doanh nghiệp mang đẳng cấp quốc tế

Sinh viên Đà Nẵng tiếp cận với các doanh nghiệp mang đẳng cấp quốc tế

23/11/2010

Trường đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) vừa ký kết hợp tác về tuyển dụng, đào tạo và nghiên cứu khoa học với Khu nghỉ mát Nam Hải (TP Hội An, Quảng Nam). Theo đó, trường ĐH Duy Tân sẽ cử giảng viên...

Phó Tổng Giám Đốc The Nam Hai Resort giảng dạy tại Đại học Duy Tân

Phó Tổng Giám Đốc The Nam Hai Resort giảng dạy tại Đại học Duy Tân

26/09/2012

“Kiến thức thực tế là điều tôi nhận được.” - Đó chính là cảm nhận của sinh viên Ngô Độ lớp k15NAB1 sau buổi học với ThS. Trần Thị Cảnh - Phó Tổng Giám đốc The Nam Hai Resort vào chiều...