English

Tags: Malaysia

Chuyến viếng thăm làm việc của đoàn các trường Đại học Malaysia

27/10/2008

Nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển, Đại học Duy Tân không ngừng tạo mối quan hệ hợp tác với các trường đại học khu vực và thế giới...

Sinh viên Duy Tân Giao lưu với Sinh viên Đại học Quản trị & Khoa học Malaysia

29/11/2017

Vào sáng ngày 1/12/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên Duy Tân với đoàn sinh viên đến từ Đại học Quản trị & Khoa học Malaysia (MSU)...

Giao lưu Học thuật giữa Đại học Duy Tân với Đại học Sains, Malaysia

27/01/2018

Sáng ngày 27/1/2018, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi giao lưu học thuật giữa sinh viên ngành Kiến trúc chuẩn CSU với các sinh viên và giảng viên trường Đại học Sains, Malaysia...

Đại học Duy Tân Kí kết Hợp tác với trường Politeknick Ungku Omar (Malaysia)

15/03/2018

Chiều ngày 14/3/2018, Đại học Duy Tân và trường Politeknick Ungku Omar (Malaysia) đã có buổi làm việc và kí kết COC (Certificate of Collaboration - Chứng nhận Hợp tác). Buổi làm việc có sự tham dự của ông Muhammad Zubir Bin Mohd Hanifah - Phó Giám đốc trường Politeknick Ungki Omar (Malaysia) và PGS...