English

Tags: MIC@DTU

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2014

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2014

16/10/2014

Ngày 15/10/2014, Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Lập trình Di động - DTU Innovation Cup 2014 tại Hội trường 713-K7/25 Quang Trung...

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2015

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2015

05/10/2015

Ngày 5/10/2015, Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Lập trình Ứng dụng và Game đa nền tảng Windows - DTU Innovation Cup 2015” ...

Hội thảo Thiết kế Đồ họa và Lập trình Game

Hội thảo Thiết kế Đồ họa và Lập trình Game

12/10/2015

Sáng 11/10/2015, Trung tâm Sáng tạo Microsolf phối hợp với Khoa Cao đẳng Thực hành tại Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo Thiết kế Đồ họa và Lập trình Game. Những băn khoăn về ...

Hội thảo “Microsoft In Education 2015”

Hội thảo “Microsoft In Education 2015”

20/10/2015

Ngày 18/10/2015, Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân (MIC@DTU) đã tổ chức Hội thảo “Microsoft In Education 2015” tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...