English

Tags: Biên bản Ghi nhớ

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa DTU và Đại học Hoseo, Hàn Quốc

29/03/2016

Sáng ngày 25/03/2016, Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Hoseo, Hàn Quốc đã diễn ra tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...