Cơ sở vật chất


Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử với máy móc hiện đại

Ngay khi thành lập vào tháng 12/2012, Trung tâm Sinh học Phân tử (thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân) đã xây dựng Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ. Các nhà khoa học của Trung tâm Sinh học Phân tử đang triển khai rất nhiều hướng nghiên cứu về Truyền nhiễm, Di truyền, Bảo tồn đa dạng sinh học, Công nghệ lên men, Ung thư, Dược lý…. với hệ thống máy móc hiện đại như: Máy ly tâm lớn, PCR machine, Máy giải trình tự AB3500, MaxQ8000 Shaker, Các hệ thống điện di DNA, protein… 

 

Một số hình ảnh tại Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử:

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến tham quan

Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử Đại học Duy Tân

Các nhà khoa học đang làm thí nghiệm 

Chuyên tâm cho từng đề tài nghiên cứu

Nhà khoa học nước ngoài làm việc tại phòng thí nghiệm

Các nhà khoa học đang làm thí nghiệm 

Các thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu

Các thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu

 

 

Tags

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.