Câu hỏi thường gặp


Chương trình tiên tiến PSU (Penn State) ở Duy Tân hơn gì những chương trình tiên tiến ở các đại học công lập?

Hầu hết các chương trình tiên tiến ở các đại học công lập đều là các chương trình về công nghệ và kỹ thuật, theo định hướng của Nhà Nước. Chỉ có một vài chương trình tiên tiến của Nhà Nước nằm trong mảng thương mại quốc tế hay quản trị kinh doanh nông nghiệp ví dụ như chương trình tiên tiến Thương mại Quốc tế của Đại học công Chico, California với Đại học Kinh tế Quốc dân. So về uy tín, có thể nói chương trình PSU ở Duy Tân có uy tín hơn hẳn trên bảng xếp hạng U.S. News với Đại học Bang Pennsylvania là 1 trong 5 đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ, được xếp trong tốp 50 trường đào tạo Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Dịch vụ tốt nhất ở Mỹ. Bên cạnh đó, tham gia chương trình tiên tiến PSU ở Duy Tân, sinh viên còn có cơ hội lựa chọn và đăng ký giữa nhiều ngành nghề kinh tế, quản trị và dịch vụ khác nhau, bao gồm:

- Quản trị Kinh doanh,

- Kế toán (& Kiểm toán),

- Tài chính - Ngân hàng,

- Du lịch.

Hơn nữa, sinh viên PSU ở Duy Tân sẽ được trực tiếp giảng dạy bởi một tập hợp:

-  các giảng viên Duy Tân đã được huấn luyện tại Mỹ,

-  các giảng viên Mỹ của Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Seattle, và Đại học Seattle Pacific,

- các giảng viên (cơ hữu) người nước ngoài

(không phải Ấn độ) dạy tiếng Anh.

 

Đại học Duy nn có chính sách cho sinh viên trongc chương trình tiên tiến vay n học phí thông quac ngân hàng đối tác. Và nếu sinh viên trong chương trình PSU có nhu cầu đi du học nước ngoài thì saum th nhất hoặc th hai sinh viên có th chuyển tiếp sang học Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Appalachian State, Đại học Cleveland State, Đại học Ohio State, hoặc Đại học Bang California Fullerton.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.