Tin tức Tuyển sinh


Sẽ phát hành trái phiếu cho HS-SV vay ưu đãi

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội trong 2 năm tới huy động khoảng 10.000 tỉ đồng, trong đó năm 2010 huy động từ 4.000 - 5.000 tỉ đồng để thực hiện chương trình tín dụng học sinh – sinh viên (HS-SV).

Trước ngày 30-4, ngân hàng này tổ chức hội nghị chuyên đề về huy động vốn xã hội cho chương trình cho vay để học ĐH, học nghề, trước hết là kêu gọi và có chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại mua trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh. Chương trình này đến nay đã có gần 1,7 triệu HS-SV của trên 1,5 triệu hộ gia đình được vay vốn.


Trích từ www.nld.com.vn

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.